Nettisivut hankkeelle

Mitä nettisivuihin tulee, on hankkeilla usein kovin erilaiset tarpeet ja prosessit kuin yrityksillä.
Tämän vuoksi olemme kasanneet oman palvelun hankkeille, missä prosessi on muodostettu teidän tarpeiden mukaisesti.

Miksi hankkeelle toteutettaisiin nettisivut?

Hankkeista puhuttaessa nettisivut mielletään helposti vain yksinkertaisiksi infosivuiksi hankkeen toiminnasta ja tavoitteista.

Monissa tilanteissa kuitenkin nettisivuilla voidaan täyttää haastavammatkin tarpeet kustannustehokkaasti, sen sijaan, että samaan tarpeeseen toteutettaisiin mobiilisovellus.

Nettisivujen suunnittelu

Mitä hankkeen nettisivut vaativat?

Hankkeita on toki monenlaisia, jolloin myös tarpeet vaihtelevat. Tässä on kuitenkin listaus asioista, joihin olemme tähän mennessä törmänneet. Voitte siis samalla tarkistaa, pätevätkö nämä teidän vaatimuksiin.

Koska hankkeilla on usein tarkoitus tarjota tietoa mahdollisimman laajalle yleisölle, on saavutettavuus otettava huomioon. Julkisen puolen hankkeissa sivuston saavutettavuudelle on myös lain määrittämät vaatimukset.

Tarjoamme nettisivujen suunnittelun ja toteutuksen huomioiden saavutettavuuden sekä autamme saavutettavuusselosteen laatimisessa.

Koska hankkeilla on usein tarkoitus tarjota tietoa mahdollisimman laajalle yleisölle, on saavutettavuus otettava huomioon. Julkisen puolen hankkeissa sivuston saavutettavuudelle on myös lain määrittämät vaatimukset.

Tarjoamme nettisivujen suunnittelun ja toteutuksen huomioiden saavutettavuuden sekä autamme saavutettavuusselosteen laatimisessa.

Toisin kuin yrityksillä, hankkeilla ei välttämättä ole logoa, kuvia, värejä ja muita ulkoasua määrittäviä materiaaleja. Nettisivuilla on kuitenkin syytä olla selkeä ja yhtenäinen ilme.

Tämän vuoksi otamme huomioon myös visuaalisen ilmeen ehostamisen aiheeseen ja tyyliin sopivalla grafiikalla, värien ja fonttien määrittämisen lisäksi.

Käsityksemme mukaan hankkeiden vetäjillä on usein monta rautaa tulessa. Kun lisätään soppaan vielä kiinteä budjetti ja aikataulu, on yhtäkkiä aika paljon hallinnoitavaa.

Olemme ottanut tämän huomioon projektin kulussa, joka on muodostettu taipumaan niin tiukempaan aikatauluun kuin myös pidemmän aikavälin kehitystyöhön.

Hankkeen tarpeiden rajaamisella varmistetaan projektin onnistuminen

Harva hankkeen vetäjä on ammatikseen tai harrastuksenaan suunnitellut tai varsinkaan toteuttanut nettisivuja. On siis täysin ymmärrettävää, että ideoinnissa on välillä tukoksia tai epävarmuutta. Toisinaan taas ideat voivat olla niin lennokkaita, ettei toteutus onnistuisi aikataulun tai budjetin puitteissa.

Me autamme mielellämme koko prosessin aikana sekä ideoinnissa että ammattilaisina järkevien raamien asettamisessa. Teidän ei siis tarvitse tuntea epävarmuutta siitä, mikä on mahdollista, vaan voitte tukeutua meihin tilanteessa kuin tilanteessa.

Susanna Saarinen, TAMK

”Yhteistyö Sitekickin kanssa toimi erinomaisesti ja olemme hyvin tyytyväisiä lopputuotokseen!

Lähdimme liikkeelle vähän epätietoisena siitä, millaista sivustoa ja mitä toiminnallisuuksia ko. sivustoon tarvitsemme, mutta Jimi ja Tuomas osasivat ohjata meitä ammattimaisesti eteenpäin auttaen hahmottamaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia. Joustavuutta löytyi myös moneen lähtöön :)”

Miten edetään?

Tarvitsitte sitten vain yksinkertaisen esittelysivuston tai laajemman toteutuksen, voidaan yksityiskohdat määrittää kartoituskeskustelussa. Kartoituskeskustelussa käydään rennossa ilmapiirissä läpi teidän tämänhetkinen tilanne, aikataulu ja toiveet nettisivujen suhteen.