Google-mainonta

Varmista, että asiakkaasi löytävät sinut harkitessaan ostosta. Yksi parhaista tavoista on järkevästi toteutettu Google-mainonta — tässä me astumme kuvaan.

Tavoitteenmukaista Google-mainontaa

Tehokkaan Google-mainonnan tärkeimpiä osa-alueita on tarkasti tehdyn taustatutkimuksen pohjalta määritetty mainonnan kohdistaminen.

Kun tiedämme, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja mitä he etsivät, voimme luoda mainostukselle toimivan suunnitelman.

Huomioimme Google-mainonnan suunnittelussa yrityksesi tämänhetkisen tilanteen ja resurssit. Näiden pohjalta luomme toimenpiteet, jotka eivät toimi vain teoreettisessa ihannetilanteessa vaan ihan käytännössä.

Google-mainonta

Näin toteutamme tuloksekasta mainontaa

Tuloksekas mainonta vaatii jatkuvaa mukautumista. Mukautuminen vuorostaan vaatii sulavaa yhteistyötä, minkä takia kommunikointi ja tiedon jakaminen on toiminnassamme tärkeässä osassa.

Lue avattavista laatikoista, kuinka toteutamme jatkuvasti kehittyvää mainontaa pitäen samalla aktiivisesti yrityksesi tarpeet mielessä.

Muodostaessamme mainonnan kokonaisuutta, käymme kanssasi läpi, miltä näyttää asiakkaan tyypillinen ostopolku yrityksesi kanssa toimiessa.

Huomioimme ostopolun eri vaiheet suunnittelussa, jotta mainonta tukee yrityksesi toimintaa mahdollisimman hyvin.

Suunnitelmallisella etenemisellä emme tarkoita ainoastaan, että luomme suunnitelman ja seuraamme sitä.

Suunnitelmallisuus näkyy myös mainonnan kehittämisessä erilaisten testien muodossa. Suunnittelemme tarkasti minkälaisia asioita kannattaa testata ja mitä tietoa erilaiset testit antavat mainosten toiminnasta tai kohderyhmästä.

Testien tuomat tiedot mahdollistavat jälleen suunnitelman ja koko mainonnan jatkokehittämisen.

Jos etsit Google-mainonnan tekijää, joka laittaa mainonnan käyntiin ja antaa sen pyöriä omillaan, emme ole sinua varten.

Meidän periaate mainonnassa on löytää yrityksen nykytilanteeseen suhteutettuna tuottavimmat ratkaisut. Saavutettujen tulosten myötä haluamme kehittää mainontaasi yhä tuottavammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi koneistoksi, joka tukee liiketoimintasi kasvua.

Tärkeimpien avainlukujen raportointi pitäisi olla nykyään kaikessa digimarkkinoinnissa jo itsestäänselvyys.

Avainlukujen lisäksi tiedotamme myös tehdyistä toimenpiteistä ja olennaisista huomioista. Ja tapahtui mainonnassa mitä tahansa huomionarvoista, varmistamme, että pysyt ajan tasalla.

Toteutamme mainonnan aina yrityksesi omalla tilillä, jolloin sinulla on aina pääsy omaan dataasi — vaikka et haluaisi jatkaa yhteistyötä.

Emme sido sinua pitkillä sopimuksilla

Mainonnan sopimuksemme ovat aina toistaiseksi voimassaolevia. Vaalimme pitkiä asiakassuhteita irtisanomisaikojen sijaan mielummin lunastamalla lupauksemme — tuottamalla tehokasta mainontaa.

Miten etenemme Google-mainonnassa?

Palvelumme perustuu tiedon kasaamiseen ja sen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen mainonnan toimenpiteissä.

Kuukausittaiset toimenpiteemme keskittyvät kampanjoiden aktiivisen kehittämisen lisäksi myös yrityksen mainonnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aiempien suunnitelmien jatkojalostamiseen.

PROSESSI

Perusteellinen taustatutkimus

Muodostaaksemme sopivan mainonnan kokonaisuuden, on tärkeää ymmärtää liiketoimintasi ja asiakasryhmiesi lisäksi myös Google-mainonnan kannalta olennaiset kilpailijat.

Tämän vuoksi toteutamme huolellisen kilpailija-analyysin ja sen pohjalta kartoitamme toimintaasi liittyvät hakusanat, joita hyödynnämme suunnitelman muodostamisessa.

Nykytilanteeseen osuva suunnitelma​

Suunnitelman muodostuksessa listaamme ylös yrityksesi tavat toimia, aiemmat tulokset sekä mainontaa varten käytössä olevat resurssit.

Ymmärtämällä kokonaisvaltaisesti yrityksesi nykytilan, muodostamme mainonnalle suunnitelman, joka tukee toimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Mainosten luominen

Haluamme varmistaa, että mainontaa voidaan jatkuvasti kehittää datan pohjalta ja tarjota yrityksellesi mahdollisimman paljon hyödyllistä informaatiota.

Siksi toteutamme lähtökohtaisesti aina useamman mainoksen samaan kampanjaan, jotta mainosten tehokkuutta voidaan vertailla keskenään.

Mainonnan kehittäminen ja raportointi

Mainonnan aloittamisen jälkeen seuraamme ja kehitämme mainoskampanjoita aktiivisesti.

Raportoinnin yhteydessä esittelemme tulosten lisäksi myös omia havaintojamme sekä mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Google-mainonnan monet kasvot

Missä Googlen kanavissa mainostamme?

Hakusanamainonta

Saavuta asiakkaasi heidän etsiessä tietoa Googlesta. Suosittu hakusanamainonta on vuodesta toiseen toimiva valinta.

Display-mainonta

Lisää yrityksesi tunnettuutta näyttämällä bannerimainoksia sivustoilla, joilla asiakkaasi viettävät aikaa.

Google Shopping

Tuo verkkokauppasi tuotteet kuvamainoksina esiin suoraan Google-haussa sekä Google Shopping -välilehdessä.

Case studyt

Tutustu asiakkaidemme some-mainonnalla saamiin tuloksiin