Google-mainonta | Mainostyypit moneen tarpeeseen

Artikkelin aiheet

Google-mainontaa voi toteuttaa monella tapaa, mutta tunnetuimpia mainostyyppejä ovat hakusanamainonta sekä Display-mainonta (tunnetaan myös nimellä bannerimainonta).

Google-mainonnassa mainoksia sijoitetaan Googleen ja Youtubeen sekä miljoonille muille sivustoille eri puolilla verkkoa.

Mainostajat voivat myös kohdistaa mainoksia nettisivujen vierailijoille tai henkilöille, jotka ovat olleet muilla tavoin yrityksen kanssa vuorovaikutuksessa.

Google-mainonta on loistava tapa saada yrityksesi potentiaalisten asiakkaiden eteen. Tässä artikkelissa tulemme käymään läpi eri mainostyypit sekä niiden tarjoamat hyödyt.

Google-mainonta vs. hakusanamainonta

Google-mainonta usein yhdistetään lähes välittömästi hakusanamainontaan.

Tämä on toki täysin ymmärrettävää, sillä hakusanamainonta on kaikista pisimpään käytössä ollut Google-mainonnan muoto, mutta ei suinkaan ainut.

Yksinkertaisuudessaan Google-mainonta tarkoittaa kaikkia mainostyyppejä, joita hallinnoidaan Google Ads -palvelun kautta. Näihin kaikkiin voit perehtyä jatkamalla lukemista!

Google-mainonnan mainostyypit

Hakusanamainonta

Hakusanamainonta on mainonnan muoto, jossa esitetään tekstipohjaisia mainoksia Googlen hakutuloksissa.

Nykyään Googlen hakutuloksissa saatetaan näyttää myös muita mainostyyppejä, mutta perinteiset tekstipohjaiset mainokset ovat ainoita, jotka kuuluvat hakusanamainontaan.

Esimerkkinä hakusanalla “Google-mainonta Tampere” saattaisi nähdä meiltä alla olevan tekstipohjaisen mainoksen.

Hakusanamainontakin on vuosien varrella muuttunut jonkin verran ja nykyään tekstin lisäksi voi mainokseen saada yhdistettyä myös pienen kuvan, joka tulee näkyviin tekstin viereen.

Miten hakusanamainonta toimii?

Nimensä mukaisesti hakusanamainonta pohjautuu hakusanoihin. Hakusanat tarkoittavat termejä, joita käyttäjät käyttävät etsiessään tietoa Googlesta.

Hakusanamainonnan kampanjan luontivaiheessa määritetään siis hakusanat, joilla mainos halutaan tulevan näkyviin. Määrityksessä voidaan vielä tarkentaa kuinka tarkasti käyttäjän kirjoittaman haun pitää vastata määritettyä hakusanaa, jotta mainos näytetään.

Hakusanamainonnassa maksat ainoastaan mainoksen klikkauksista. Jos mainostasi siis näytetään paljon, mutta sitä ei klikata, ei sinulle tule maksettavaa. Tämä ei toki ole tavoitteellista vaan mainosten ja hakusanojen halutaan tietenkin olevan selkeästi linjassa asiakkaan tarpeen kanssa, jotta sivustolle saadaan mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita.

Hakusanoihin pohjautuva mainonta mahdollistaa tilanteen, jossa hakusanat ovat eri hintaisia. Esimerkiksi, jos asetat hakusanaksi yrityksesi nimen, voit saada mainoksen helposti näkyviin maksaen vain senttejä jokaisesta klikkauksesta. Jos taas alallasi on hakusanamainonnassa paljon kilpailua, voi yksi klikkaus maksaa useamman euron. 

Miksi käyttää hakusanamainontaa?

Hakusanamainonnan avulla voit tavoittaa potentiaaliset asiakkaat silloin, kun he etsivät tietoa tuotteistasi ja palveluistasi. Tällä mainonnan muodolla voit siis parhaassa tapauksessa ohittaa ostopolun ensimmäiset vaiheet ja saada yrityksesi näkyviin silloin, kun asiakas on jo tunnistanut tarpeensa ja on halukas ostamaan.

Jos nettisivusi ovat vakuuttavat ja asiakas löytää sieltä kaiken tarvitsemasi tiedon, voi hakusanamainonnalla saada loistavia tuloksia lyhyelläkin aikavälillä.

Mitä hyötyä hakusanamainonnasta on?

Joitakin hakusanamainonnan etuja ovat mm:

 • Voit tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat jo kiinnostuneita tarjonnastasi
 • Mainonta voidaan kohdistaa tarkasti avainsanojen perusteella
 • Maksat vain mainoksen klikkauksista
 • Tehokas ja vaikuttava tapa tavoittaa suuri yleisö, jotka etsivät tietoa tai palveluntarjoajaa

Display-mainonta

Display-mainonta (tai bannerimainonta) on yksi vanhimmista verkkomainonnan muodoista. Display-mainonnalla tarkoitetaan monenlaisia graafisia mainosmuotoja, jotka sijoitetaan erilaisille sivustoille.

Display-mainonta kehittyi perinteisestä printtimainonnan maailmasta. Lehti- ja sanomalehtimainokset perustuivat kuviin mainostajan viestin välittämiseksi. Verkon myötä mainostajat ja markkinoijat ymmärsivät, että samaa taktiikkaa voidaan käyttää myös verkossa.

Ensimmäiset bannerit olivat karuja ja yksinkertaisia, mutta ne täyttivät tarkoituksensa. Ajan myötä bannerimainosten suunnittelu ja toteutus ovat parantuneet huomattavasti. Teknologian ja verkkomainonnan kehittymisen myötä on nyt mahdollista luoda erittäin tyylikkäitä ja tehokkaita mainoksia, jotka voidaan kohdentaa tietyille kohderyhmille.

Esimerkki sivustolla näytettävästä Display-mainoksesta:

Miten Display-mainonta toimii?

Toisin kuin hakusanamainonnassa, Display-mainonnassa mainoksen näyttäminen ei pohjaudu tiettyihin hakusanoihin.

Googlen Display-mainonnan avulla mainoksia voidaan kohdistaa potentiaalisille asiakkaille heidän kiinnostuksen kohteidensa ja verkkokäyttäytymisensä perusteella. Mainostajat voivat valita kohderyhmäksi tietyn kohderyhmän, kuten tietyssä kaupungissa asuvat tai tietyllä sivustolla vierailleet henkilöt.

Vaihtoehtoisesti mainonnan kohdistaminen potentiaalisiin asiakkaisiin voidaan tehdä heidän kiinnostuksen kohteidensa perusteella, kuten autoista tai matkailusta kiinnostuneisiin henkilöihin.

Googlen Display-mainonnan avulla voidaan myös kohdentaa potentiaalisia asiakkaita heidän aikaisemman käyttäytymisensä perusteella. Mainostajat voivat kohdistaa mainoksensa henkilöille, jotka ovat käyneet heidän nettisivuillaan tai jotka ovat klikanneet heidän mainoksiaan aiemmin.

Itse mainostuksen aloittamista varten pitää luoda mainosmateriaalit eli kuvat tai animaatiot erikokoisia bannereiden sijoituskohteita varten. Sivustoilla käytetyt bannerit voivat olla siis monessa eri muodossa, mistä esimerkkinä alla olevat versiot samasta mainoksesta.

Miten Display-mainontaa voi hyödyntää?

Display-mainonnalla ei ole selkeästi vain yhtä käyttötarkoitusta vaan se sopii moneen mainonnan tarpeeseen. Koska kyseessä on visuaalinen mainosmuoto, voidaan yrityksen haluama viesti saada helposti ja nopeasti viestittyä potentiaaliselle asiakkaalle.

Brändimainontaan voidaan myös hyödyntää tehokkaasti display-mainontaa sen kustannustehokkuuden sekä kohdentamistapojen ansiosta. Kohdentamalla brändimainontaa esimerkiksi aiemmin nettisivuillasi vierailleille henkilöille, voit jättää vahvemman muistikuvan potentiaaliselle asiakkaalle.

Toisaalta Display-mainonta toimii hyvin myös erilaisten tarjouskampanjoiden edistämiseen.

Display-mainonnan hyödyntämisessä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että se harvoin saa yhtä hyviä klikkiprosentteja kuin muut mainostyypit. Tästä syystä sillä yleensä tavoitellaankin enemmän näkyvyyttä tai kohdennus tehdään tarkkaan suunnitellulle kohderyhmälle.

Google Shopping -mainonta

Google Shopping -mainonta on verkkomainonnan muoto, jonka avulla verkkokaupat voivat listata tuotteitaan mainostettavaksi Googlessa ja muissa Googlen palveluissa. Kun käyttäjä etsii tuotetta Googlessa, hän saattaa nähdä kyseistä tuotetta koskevan Shopping-mainoksen.

Shopping-mainokset näkyvät myös Googlen hakutuloksissa, mutta eroavat huomattavasti perinteisistä tekstipohjaisista hakusanamainoksista. Shopping-mainokset ovat suorakulmaisia, ja niissä on tuotekuva, tuotteen nimi ja hinta. Shopping-mainoksessa on myös linkki tuotteen yksityiskohtaiselle sivulle mainostajan verkkokaupassa.

Esimerkki, miten Shopping-mainoksia näytetään Googlen hakutuloksissa:

Googlen Shopping-mainokset ovat kauppiaille erinomainen tapa tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat jo kiinnostuneita tuotteen ostamisesta.

Mikä on Google Shopping?

Google Shopping on työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat etsiä tuotteita verkosta ja vertailla eri jälleenmyyjien hintoja.

Google Shopping löytyy Googlen hakutuloksista omana välilehtenään. Jos etsit jotain tiettyä tuotetta Googlesta, voit siirtyä Shopping-välilehdellä alla olevassa kuvassa esitetystä kohdasta.

Shopping-välilehdellä näytetään hakusanaa vastaavia tuotteita useista eri verkkokaupoista, minkä pohjalta asiakkaan on helppo löytää häntä miellyttävät tuotteet sekä tehdä hintavertailua.

Verkkokauppiaiden, jotka haluavat tuotteensa esiin Shopping-välilehdelle tai aloittaa Shopping-mainonnan, on luotava kauppiastili ja tuoteluettelot. Tuoteluettelot ovat myös mahdollista yhdistää verkkokaupan tuotetietoihin, jolloin ne pysyvät kätevästi ajan tasalla.

Google Maps -mainonta

Google Maps -mainokset antavat yrityksille mahdollisuuden tavoittaa tietyn alueen potentiaaliset asiakkaat. Mainokset voi kohdentaa tietyille alueille, mikä auttaa varmistamaan, että tavoitetaan ne ihmiset, ketkä ovat todennäköisesti kiinnostuneita tuotteesta tai palvelusta.

Google Maps-mainokset palvelevat erityisen hyvin paikallisesti toimivia yrityksiä, joiden asiakaskunta koostuu lähialueilla asuvista henkilöistä tai yrityksistä.

Esimerkki Google Maps -mainoksesta, jonka saattaisit nähdä, jos etsisit palveluntarjoajaa Google-mainonnalle Tampereen alueelta.

Yksi asia, joka on otettava huomioon Google Maps -mainoksia käytettäessä, on se, että ne ovat tehokkaita vain, jos yrityksesi sijaitsee tietyllä alueella. Jos yrityksesi on valtakunnallinen tai kansainvälinen, Google Maps -mainonta ei ehkä ole paras vaihtoehto sinulle tai se tulee toteuttaa toimipaikkakohtaisesti. 

Toinen asia, joka kannattaa pitää mielessä Google Maps -mainonnan osalta, on se, että sinun on varmistettava, että mainoksesi ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Asiakkaat luottavat todennäköisemmin yrityksiin, joilla on tarkat ja ajantasaiset tiedot, joten pidä mainoksissa näkyvät tiedot ajan tasalla.

Google Discovery -mainonta

Google Discovery -mainonta on vielä suhteellisen uusi mainostyyppi, jonka avulla yritykset voivat tavoittaa potentiaaliset asiakkaat useassa Googlen kanavassa. Nämä mainokset on suunniteltu tietyn tuotteen tai palvelun mainostukseen ja ne näkyvät Googlen hakutuloksissa kaikkien muiden orgaanisten tulosten yläpuolella.

Google otti Discovery-mainokset käyttöön ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa lokakuussa 2018, minkä jälkeen mainostyyppi on otettu käyttöön jo kymmenissä maissa.

Kuvan lähde

Discovery-mainokset ovat visuaalisia mainoksia, joihin voit törmätä esimerkiksi seuraavissa paikoissa:

 • YouTubessa
 • Gmailissa
 • Google-sovelluksen feedissä

Android-puhelimissa Google-sovelluksen saa tyypillisesti auki pyyhkäisemällä oikealle puhelimen aloitusnäkymässä. Sovelluksen feedissä esiintyy ehdotuksia sinua mahdollisesti kiinnostavista artikkeleista sekä niiden seassa Discovery-mainoksia. Ehdotusten personointi tapahtuu aiemman verkkokäyttäytymisesi pohjalta.

Youtube-mainonta

Youtube-mainokset ovat nimensä veroisesti mainoksia, joita näytetään Youtubessa. Mainostyyppejä on nykyään useita erilaisia, mutta näistä tunnetuin on ennen tai kesken Youtube-videota esitettävät videomainokset.

Youtube-mainokset ovat loistava tapa saada tuotteesi tai palvelusi suuren yleisön tietoisuuteen. Youtubessa on nykyään Suomessa jo miljoonittain päivittäisiä kävijöitä ja se on myös saavuttanut suuren suosion hakukoneena. Kaikkea tietoa ei enää etsitä vain Googlesta vaan monenlaista sisältöä etsitään suoraan Youtubesta.

Mitä enemmän Youtubessa on aktiivisia käyttäjiä, sitä olennaisemmaksi vaihtoehdoksi Youtube-mainonta nousee yritysten keskuudessa.

Yrityksen mainostaminen Youtubessa

Viime vuosina mainonnasta Youtubessa on tullut yhä suositumpi tapa, jolla yritykset voivat tavoittaa suuren yleisön. Youtube-mainontaa voidaan käyttää monin eri tavoin, tuotteen tai palvelun myynninedistämisestä brändin tunnettuuden lisäämiseen.

Youtubessa voi mainostaa useilla eri tavoilla. Yleisin tapa on luoda lyhyt videomainos ja julkaista se sivustolla. Youtube tarjoaa myös ”TrueView”-mainontaa, jossa käyttäjät voivat katsoa lyhyen mainoksen ennen kuin he voivat katsoa valitsemansa videon. Jos käyttäjä ei halua katsoa mainosta, hän voi ohittaa sen viiden sekunnin kuluttua.

Jos haluat mainostaa yritystäsi YouTubessa, on tärkeää miettiä tavoitteesi. Haluatko enemmän kävijöitä nettisivuillesi, enemmän sovellusten latauksia vai enemmän yhteydenottoja / ostotapahtumia?

Vasta tavoitteen määrittämisen jälkeen kannattaa aloittaa mainosvideon suunnittelu, jos haluat varmistua siitä, että mainonnalla saadaan hyviä tuloksia.

Kun luot mainosta, pidä mielessäsi, että ihmisten huomiokyky on lyhyt. Jotta videosta saadaan paras mahdollinen hyöty irti, on sen pystyttävä herättämään katsojan mielenkiinto tai viestiä ydinsanoma nopeasti jo ensimmäisten sekuntien aikana.

Miten Youtube-mainonta toimii?

Mainontaa varten tarvitaan itse mainosmateriaalit eli mainostyypistä riippuen, käytettävä kuva tai video.

Youtuben puolella mainontaa voidaan kohdentaa asiakkaan verkkokäyttäytymisen pohjalta tai henkilötietojen perusteella, esimerkiksi kaupungin tai iän mukaan.

Youtube-mainonnan eri mainostyypit ovat:

 • Ohitettavat In-Stream-mainokset
 • Ei-ohitettava In-Stream-mainos
 • Puskurimainokset
 • In-Feed-videomainokset
 • Masthead-mainokset
 • Responsiiviset Display-mainokset
  • Nämä voidaan lukea myös display-mainoksien piiriin kuuluviksi

In-Stream-mainokset

In-Stream-mainokset tarkoittavat nimenomaan ennen tai kesken Youtube-videota näytettäviä mainoksia. In-Stream-mainoksia on kahdenlaisia, ohitettavia sekä ei-ohitettavia. Ohitettavat mainokset voivat kokonaispituudeltaan olla huomattavasti pidempiä, koska ne voidaan ohittaa viiden sekunnin kuluttua. Ei-ohitettavien In-Stream-mainosten pituus on rajattu maksimissaan 15 sekuntiin.

Puskurimainokset

Puskurimainokset ovat melkein samanlaisia kuin ei-ohitettavat In-Stream-mainokset. Nämäkin mainokset näytetään ennen, kesken tai jälkeen Youtube-videon, mutta puskurimainosten maksimikesto on kuusi sekuntia.

In-Feed-videomainokset

In-Feed-videomainokset ovat Youtuben feedissä näkyviä videoita, jotka erottaa normaaleista Youtube-videoista siitä, että niissä lukee “mainos”.

Masthead-mainokset

Masthead-mainokset ovat videomuotoisia mainoksia, jotka näkyvät heti Youtuben feedin alussa. Masthead-mainokset mahdollistavat valtavan määrän näkyvyyttä mainosvideolle, mutta ne poikkeavat muista mainostyypeistä siinä, että näitä mainoksia et voi toteuttaa täysin itsenäisesti. 

Masthead-mainoksissa on omat minimivaatimukset, joiden tulee täyttyä mainonnan aloittamiseksi ja nämä kampanjat ovat saatavilla ainoastaan Google-myyjän kautta.

Sovellusmainonta

Sovellusmainonta ei ole varsinaisesti oma mainostyyppinsä vaan pikemminkin yhdistelmä aiemmin mainittuja mainostyyppejä.

Sovelluksen mainostaminen Googlessa ei tapahdu vain yhdessä mainosmuodossa vaan käytännön tasolla kampanjassa määritetään sekä kuva- että tekstimateriaalit, joita Google hyödyntää eri mainoskanavissa sovelluksen mainostamiseen.

Tarjoamiesi materiaalien lisäksi Google hakee materiaalit suoraan sovelluksesi esittelysivulta ja yhdistelee niitä eri mainosmuotojen hyödyntämisessä.

Missä sovellusmainonnan mainokset voivat näkyä:

 • Googlen hakutulokset
 • Google Play-kauppa
 • Youtube
 • Display-verkosto
 • Discover-feed

Sovellusmainonnalle voi määrittää yhden kolmesta eri tavoitteesta:

 • Asennuskampanja
 • Aktivointikampanja
 • Sovellusten ennakkorekisteröinti (vain Android)

Asennuskampanja

Sovellusten asennuskampanja keskittyy kannustamaan käyttäjiä lataamaan sovelluksen.

Aktivointikampanja

Sovellusten aktivointikampanja keskittyy aktivoimaan käyttäjiä, jotka ovat jo ladanneet sovelluksesi. Mainoksesta painamalla käyttäjä ohjataan haluamallesi laskeutumissivulle.

Sovellusten ennakkorekisteröinti (vain Android)

Sovellusten ennakkorekisteröinnissä mainostetaan yhtä lailla sovellusta, mutta jo ennen sen julkaisua.

Yhteenveto

Tässä vaiheessa olet varmaan kanssani samaa mieltä siitä, että Google-mainonnassa on laajasti eri vaihtoehtoja mainonnan eri tarpeisiin.

Googlen eri mainostyyppejä ei ole syytä vertailla keskenään vastaamaan kysymykseen “mikä näistä on paras?” vaan mainostyyppien valinta tulisi tapahtua tavoitteidesi pohjalta.

Mainostuksen tulisi vastata sekä tavoitteitasi että potentiaalisen asiakkaan sen hetkistä motivaatiota ostaa, jotta mainonnasta saadaan mahdollisimman paljon irti.

Jaa artikkeli somessa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.