8 ohjetta parhaan webhotellin valintaan

Artikkelin aiheet

Käyn tässä julkaisussa läpi, mitä webhotelli tarkoittaa, mitä sen hankimminen maksaa sekä annan kahdeksan ohjetta parhaan webhotellin valintaan.

Julkaisun aihekokonaisuudet:

Jos olet kuullut nettisivujen perustamiseen tarvittavan webhotellia, mutta et tiedä mistä on kyse, tulet saamaan kaikki tarvitsemasi vastaukset täältä. Mikäli haluat vain ohjeita parhaan webhotellin valitsemiseen, pääset pikalinkkien avulla siirtymään oikeaan kohtaan.

Eiköhän siis aloiteta!

Mikä on webhotelli ja millaisia eri webhotellimuotoja on?

Webhotellilla tarkoitetaan palveluntarjoajalta vuokrattavaa palvelintilaa, jota käytetään omien verkkosivujen tai -palveluiden ylläpitoa varten. Ylläpidon lisäksi asiakas saa yleensä myös erilaisia työkaluja verkkosivujen sekä verkkotunnusten hallintaa varten. Vaikka kyseessä on yksinkertainen asia, on markkinoilla tarjolla kuitenkin useita erilaisia webhotelliratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.

Jaettu webhotelli

Useimmat webhotellit ovat niin sanotusti jaettuja webhotelleja, joissa useat käyttäjät hyödyntävät samaa palvelintilaa. Tällainen malli sopii loistavasti peruskäyttäjälle, joka tarvitsee normaalille verkkosivustolle yleismuotoisen tallennustilan ja jonka kulut tulisi olla suhteellisen pienet. Jaetun webhotellin haittapuoliin lukeutuu esimerkiksi muiden palvelintilaa käyttävien toimijoiden kävijäpiikit, jotka voivat hidastuttaa koko jaetun webhotellin sisältävien sivujen nopeuksia sekä rajoitus henkilökohtaiseen palvelinratkaisuun. Myös tietoturvahyökkäykset palvelimeen mahdollistaa pääsyn kaikkiin jaetun webhotellin sivustoihin.

Oma palvelin

Jaettujen webhotellien ohella löytyy vaihtoehtona myös oma palvelin, joka ei ole muiden käyttäjien käytössä, vaan on tarkoitettu vain yhden toimijan käyttöön. Tämä poistaa jaetun webhotellin ongelmat, mutta hinta on taas vastaavasti korkeampi kuin jaetussa webhotellissa.

Pilvipalvelimet

Pilvipalvelimet ovat myös yksi webhotellimuoto, joka on kaikista vaihtoehdoista yleensä kallein, mutta usein myös edistynein. Pilvipalvelimet tuovat mukanaan korkean suoritus- ja ylläpitokyvyn sekä laajan mahdollisuuden skaalautuvuuteen. Pilvipalvelimet ovatkin suosittuja verkkopalveluympäristöissä, jotka omaavat laajan käyttäjäkunnan.

Tarkastelen tässä artikkelissa tarkemmin jaettuja webhotelleja, koska ne ovat yleisimpiä webhotellien piireissä, vaikka pilvipalvelimet nostavat päätään hurjaa vauhtia.

Miten domain ja webhotelli eroavat toisistaan?

Keskusteltaessa webhotelleista, voidaan usein puhua samassa yhteydessä myös domaineista. Vaikka domainista ja webhotellista puhuttaisiin samassa yhteydessä, eivät ne kuitenkaan ole sama asia. Nämä kaksi termiä ajautuvat varmasti usein samaan nippuun, koska uusia nettisivuja perustaessa molemmat palvelut hankitaan usein yhdessä samalta palveluntarjoajalta.

Näiden kahden ero on kuitenkin melko selkeä. Webhotellit toimivat nettisivujen ja verkkopalvelujen tallennustilana, kun taas domainit toimivat nettisivujen osoitteina, joiden kautta nettisivulle voidaan päästä. Mikäli haluat saada lisää tietoa domaineista, voit kurkata meidän artikkelin Mikä on domain (verkkotunnus) ja mitä kannattaa huomioida domainia ostaessa?.

Paljonko webhotelli maksaa?

Useat aloitustason webhotellit maksavat noin 6-7 euroa kuukaudessa, jotka riittävät ominaisuuksiltaan pienille sivustoille ja blogeille. Ominaisuuksiltaan laajemmat maksavat enemmän muutamasta kymmenestä eurosta jopa satoihin euroihin. Jos liiketoiminta on jo laajempaa ja omat nettisivut ovat jollakin tasolla tärkeässä roolissa omassa markkinnoinnissa ja myynnissä, niin suosittelen valitsemaan ominaisuuksiltaan hieman laadukkaamaan webhotellin. Laadukkaampi webhotelli mahdollistaa nopeammat latausajat, paremman ylläpitokyvyn sekä suuremman tilan ladata vaikka lukuisia kuvatiedostoja sivustolle.

Seuraavassa osiossa käsitellään lisää webhotellien erilaisia ominaisuuksia, joita kannattaa ottaa huomioon valintaa tehdessä.

Miten valitaan paras webhotelli yrityksen tarpeeseen?

Termi paras webhotelli on käsitteenä melko lailla tilanteesta riippuvainen, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Yhdelle yritykselle aiemmin mainitut aloituspaketit voivat hyvinkin riittää kattamaan yrityksen pienet tarpeet kustannustehokkaasti. Toinen yritys voi tarvita tarpeisiinsa taas suuriakin määriä palvelinresursseja, milloin kalliimmat ja kokonaisvaltaisemmat palveluratkaisut voivat olla se paras ratkaisu.

Käydään läpi hieman millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, jotta voit löytää itsellesi sen parhaan mahdollisen ratkaisun. Erilaiset webhotellit kattavat paljon erilaisia asioita, joita on mahdollista verrata keskenään valintatilanteessa:

Hintataso

Hintataso suomalaisilla webhotellimarkkinoilla on suhteellisen samaa tasoa eri palveluntarjoajien välillä, jos puhutaan kutakuinkin saman laajuisista palvelupaketeista. Tämän vuoksi webhotellia valitessa ei mielestäni hintatason loputtomaan vertailuun ole syytä.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on merkittävä tekijä webhotellipalvelun valinnassa. Itse webhotellissa ei niinkään asiakaspalvelua ole, mutta aika ajoittain tulee tarve päästä kontaktiin palvelua tarjoavan tahon kanssa. Näitä tilanteita ajatellen suosittelen valitsemaan kotimaisen palveluntarjoajan, jotta asiointi sujuu mutkitta suomen kielellä.

Lisäksi kannattaa huomioida eri yritysten tarjoamat asiakaspalveluajat. Osa toimijoista tarjoaa esimerkiksi asiakaspalvelua puhelimitse myös illalla ja viikonloppuisin, kun taas osa tarjoaa asiakaspalvelua vain toimistoaikoina arkisin.

Levytilan koko

Levytilan koko määrittää maksimikoon, joka webhotellin ostajalla on käytössään nettisivujen ylläpitämistä varten. Yleisesti webhotellien levytilat vaihtelevat muutamasta gigatavusta kymmeniin gigatavuihin. Perinteisille nettisivulle riittää yleensä muutaman gigatavun kokoinen tallennustila, ellei nettisivujen yleinen laajuus tai käytettyjen medioiden (kuten kuvien ja videoiden) määrä ja koko ole huomattava.

Lisäksi levytilan kokoa valitessa kannattaa tilaa varata enemmän kuin on käytännössä tarve, koska levytilan kapasiteetin hyödyntäminen maksimiin voi muodostaa ongelmia webhotellissa ylläpidettyillä nettisivuilla.

Sähköpostilaatikoiden määrä

Sähköpostilaatikoiden määrä ei ole kaikissa webhotelleissa kiinteä. Osassa webhotelleja pystyy luomaan itselleen rajattomasti sähköpostilaatikoita, kun taas osassa tämä voi rajoittua esimerkiksi viiteen tai kymmeneen. Rajaton sähköpostilaatikoiden määrä on kuitenkin yleensä tarpeen vain isommilla yrityksillä, joissa on tarve luoda sähköpostilaatikoita useille toimihenkilöille. Tämä ei siis yleensä ole ongelma pienille yrityksille.

Webhotellia valitessa kannattaa siis miettiä samalla haluttujen sähköpostien määrää. Usein yrityksillä on yleisenä sähköpostinaan info@yritys.fi, mutta tarve voi myös olla esimerkiksi henkilökohtaiselle sähköpostille, joka on muotoa etunimi.sukunimi@yritys.fi. Lisäksi jotkut yritykset luovat omia sähköposteja asiakaspalvelua ja laskutusta varten.

Webhotellien tarjoama sähköpostipalvelu ei ole yleensä ulkoasultaan, käytettävyydeltään ja toiminnallisuuksiltaan kaikkein parhaimmasta päästä, jonka takia suosittelen mieluummin ottamaan käyttöön Google Workspace– tai Microsof Outlook -sähköpostipalvelut sähköposteja varten.

Domainien määrä

Domainien määrä kannattaa myös tarkistaa, sillä joihinkin webhotellipaketteihin ei saa vakiona liitettyä useaa domainia. Tämä voi kuulostaa alkuun asialta, jolla ei ole väliä, mutta nettisivuja varten voi kuitenkin tulla tarve hankkia esimerkiksi eri kieliversioita varten omat domainit – esimerkiksi yritys.fi suomenkielistä versiota varten, yritys.com englanninkielistä versiota varten ja yritys.se ruotsinkielistä versiota varten.

Yritykselle voi myös toisinaan olla hyödyllistä hankkia domaineja, jotka muistuttavat yrityksen varsinaista domainia. Esimerkiksi Spotify voisi hankkia domainin spotifay.com, joka on kirjoitettu väärin, mutta tästä domainista voisi silti ohjata hakijan oikealle sivustolle.

SSL-sertifikaatti

SSL-sertifikaatti on nykypäivänä webhotelleissa perusoletus. SSL-sertifikaatin avulla nettisivuille saa asetettua tavan suojata nettisivustolla kulkevaa tietoliikennettä, jota kutsutaan SSL-salaukseksi. SSL muodostuu sanoista Secure Sockets Layer. Nykyään SSL-termiä kutsutaan TLS:ksi eli Transport Layer Securityksi, mutta SSL-termi elää vielä vahvana. SSL-salausta voi ja kannattaa käyttää kaikilla nettisivuilla, mutta eritoten verkkokaupoille tietoliikenteen suojaus on erittäin suotavaa.

Miten suojatun nettisivuston sitten tunnistaa? Suojatun nettisivuston huomaa yleensä verkko-osoitteesta, joka alkaa etuliitteellä https. Lisäksi suojattujen nettisivujen verkko-osoitteiden edessä on lukkosymboli, joka myös edustaa suojattua sivustoa.

Selaimessa liikkuessa eri sivuilla, voi vastaan tulla välillä ilkeä herjaus sivusta, joka ei ole suojattu. Tämä ilmoitus on myös yksi syy asettaa SSL-salaus käyttöön, koska se ei jätä kovin hyvää kuvaa nettisivustosta, jos sitä väitetään turvattomaksi. Lisäksi Googlen hakukone arvottaa hieman korkeammalle nettisivustoja, joilla on käytössä SSL-salaus. Voit siis myös saada nettisivuillesi parempaa näkyvyyttä SSL-salauksen avulla.

Tietokantojen määrä ja koko

Tietokantojen määrä ja koko on oleellinen asia yleisesti vain silloin, jos on tarpeen tuottaa useammat nettisivut saman webhotellin alle tai jos käytettyyn tietokantaan tarvitsee tallentaa huomattavia määriä tietoa. Selkokielisesti, jos tarvitset vain yhdet nettisivut, tarvitset yhden tietokannan. Tietokantojen koko, jonka webhotellipaketti tarjoaa on yleisellä tasolla aina tarpeeksi kattava.

Vaikka webhotelliin asetettaisiin vain yhdet nettisivut, niin suosittelen valitsemaan kuitenkin paketin, jossa on vähintään kaksi tietokantaa. Näin mahdollistetaan omien nettisivujen kopion asettaminen webhotelliin, joka voi toimia testiversiona isoja muutoksia varten.

Varmuuskopiointi

Varmuuskopiointi on yksi tärkeimmistä nettisivujen turvatoimista. Jos jotakin menee sivustolla pieleen, niin varmuuskopion avulla sinulla on mahdollisuus palata aiempaan versioon. Yleisesti ottaen webhotelleja tarjoavat palveluntarjoajat ottavat varmuuskopioita päivittäin. Vaikka varmuuskopioinnit ovat webhotellien perustoiminto, kannattaa tämä ehdottomasti tarkistaa ostaessasi kyseistä palvelua.

Yhteenveto

Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla vähän parempi käsitys siitä, mistä on kyse, kun mainitaan termi webhotelli. Voit myös käyttää aiempaa listausta hyväksi oikeanlaisen webhotellipaketin valinnassa.

Henkilökohtainen suositukseni webhotellia ostettaessa menee Zonerille ja Seravolle. Kyseiset toimijat tarjoavat kummatkin osaavaa asiakaspalvelua ja laadukkaita webhotelliratkaisuja. Seravo tarjoaa ainoastaan WordPress-sivustoille optimoituja webhotelleja, ja myös Zoner tarjoaa omaa WP-Cloud-palveluaan samaan tarkoitukseen. Suosittelen näitä lämpimästi, jos omaat WordPress-sivuston, koska ne tarjoavat WordPress-sivustolle nopeammat latausajat sekä sivuston hallintaa helpottavia työkaluja suoraan WordPress-sivuston taustahallintaan.

Jaa artikkeli somessa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.