Hakukoneoptimointi

Kokonaisvaltaisella hakukoneoptimoinnin palvelullamme saat lisää kävijöitä Googlen kautta ja kasvatat myyntiäsi.

Hakukoneoptimoinnilla pitkäaikaisia tuloksia

Hakukoneoptimointi tunnetaan yleisesti pitkän aikavälin toimenpiteenä, jossa tulosten näkyminen vie aikaa. Vaikka tämä on osittain totta, voidaan tuloksia nähdä jo lyhyellä aikavälillä, kun löydetään tuloksekkaat toimenpiteet.

Sen sijaan hakukoneoptimoinnilla saavutetut tulokset kantavat hedelmää usein vielä pitkään. Siinä missä mainonnassa maksat jokaisesta sivustovierailusta, hakukoneoptimoidut sivut voivat tuoda kävijöitä vielä kuukausien tai jopa vuosien päästä.

Ratkaisumme

Ulkoistettu hakukoneoptimoinnin tiimi

Ulkoistettu hakukoneoptimoinnin tiimi sisältää juuri tilanteeseesi sopivan kokonaisuuden kiinteällä kuukausihinnalla.

Toteutamme määritettyjä toimenpiteitä säännöllisesti parhaiden tulosten saavuttamiseksi, tarjoten samalla ideoita ja kehitysehdotuksia. Palvelun laajuus, prosessin aikainen viestintä ja raportointi sovitaan asiakaskohtaisesti.

Sivuston tekninen taso vaikuttaa hakukoneoptimointiin useammalla tavalla — suorasti ja epäsuorasti. Huolehdimme, että tekniset asiat ovat ja pysyvät linjassa hakukoneoptimoinnin tavoitteiden kanssa.

Palvelumme sisältää sisällöntuotantoa niin sivuston/verkkokaupan yleisten tekstien osalta kuin myös blogiartikkelien muodossa. Sisällöntuotannolla on merkittävä rooli hakukoneoptimoinnissa. Siksi on tärkeää, että sivustolla on laadukasta sisältöä, joka on muodostettu Googlen kriteerit mielessä pitäen.

Paikallinen hakukoneoptimointi on etenkin paikallisesti toimiville yrityksille tai yrityksille, joille kivijalka on tärkeä osa liiketoimintaa. Näillä optimoinnin toimenpiteillä yritys saadaan näkymään paremmin mm. erilaisissa karttapalveluissa, kuten Google Maps – ja Apple Maps -palveluissa.

Kuukausittaiseen hakukoneoptimointiin kuuluu aktiivinen tulosten seuranta sekä säännöllisin aikavälein niistä raportoiminen. Raportoinnissa näemme tärkeäksi muutosten rehellisen ja selkeän viestimisen. Saadun datan perusteella muodostamme myös kehitysehdotuksia, miten hakukoneoptimointia voidaan jälleen edistää. Pidämme sinut siis ajan tasalla koko prosessin ajan.

Miten etenemme hakukoneoptimoinnissa?

Toteutamme kattavat kartoitukset avainsanoille ja kilpailijoille, minkä mukaan määritämme tarvittavat toimenpiteet hakukoneoptimoinnissa.

Kuukausittaisessa hakukoneoptimoinnissa keskitymme senhetkiseen tilanteeseen nähden järkevimpiin toimenpiteisiin.

PROSESSI

Kartoituskeskustelu ja toimintaan tutustuminen

Aloitamme prosessin aina kartoituskeskustelulla. Kupposen äärellä käydään sitten keskustelua yrityksesi toiminnasta, tavoitteista sekä toiveista.

Keskusteluun kuuluu myös tärkeimpien kilpailijoiden määrittäminen, mikäli ne ovat ennestään tiedossa.

Hakusanakartoitus ja kilpailija-analyysi

Jotta hakukoneoptimointia voidaan tehdä tavoitteellisesti ja tehokkaasti ovat hakusanakartoitus sekä kilpailutilanteen ymmärtäminen tärkeää.

Kartoitusten pohjalta voimme muodostaa etenemissuunnitelman sekä kertoa tarkemmin minkälaisia tuloksia voit olettaa sivustollesi ajan saatossa.

Kuukausittaiset toimenpiteet

Kartoitusten pohjalta tehtyä etenemissuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan ja tarkentamaan kuukausittaisella tasolla tehtävien toimenpiteiden ja Google-sijoitusten seurannan pohjalta.

Kuukausittaiset toimenpiteet vaihtelevat asiakaskohtaisesti.

Raportointi ja seuraavat toimenpiteet

Tärkeänä osana prosessia on kuukausittaiset tapaamiset, joissa käydään kuukauden aikana tehdyt toimenpiteet, havainnot ja saadut tulokset.

Näiden lisäksi käydään läpi seuraavassa kuussa tehtävät toimenpiteet.

Strategisen hakukoneoptimoinnin alkutyöt

Mistä tuloksellinen hakukoneoptimointi lähtee liikkeelle?

Kilpailija-analyysi

Hakukoneoptimointi on kilpailua, minkä vuoksi on tärkeää tietää, keitä vastaan kilpaillaan. Tietämällä kilpailijat, voimme realistisesti arvioida eri toimintojen ja hakusanojen kannattavuuden.

Hakusanakartoitus

Hakusanakartoituksessa määritetään yrityksen toimintaan sopivat hakusanat. Samalla määritetään, mihin hakusanoihin on kannattavaa panostaa.

Sivuston tekninen tila

Sivuston tekninen tila määrittää kuinka mielellään hakukoneet ohjaavat sivustolle. Huono tekninen toteutus voi vesittää kaikki muut hakukoneoptimoinnin toimet.

Case studyt

Tutustu asiakkaidemme hakukoneoptimoinnilla saamiin hyötyihin