Käyttökokemus, nettisivujen näkymätön myynnin tehostaja

Artikkelin aiheet

Tässä julkaisussa käydään läpi, mitä nettisivujen käyttökokemus tarkoittaa sekä, miksi siihen pitäisi kiinnittää huomiota.

Pikalinkit artikkelin eri osioihin:

Mitä käyttökokemus tarkoittaa
Mistä nettisivujen käyttökokemus koostuu
Mitkä asiat vaikuttavat nettisivujen käyttökokemukseen
Käyttökokemuksen yhteys konversioihin

Jos siis olet miettinyt, miksi nettisivut eivät tuota halutulla tavalla yhteydenottoja, saatat löytää etsimäsi vastaukset täältä. Jos olet miettimässä nettisivujen toteuttamista tai uudistamista ja haluat tietää enemmän käyttökokemuksesta, sisältää tämä julkaisu yllin kyllin tarpeellista tietoa.

Jos siis haluat parantaa nettisivujesi käyttökokemusta, käydään läpi merkittävimmät osa-alueet!

Mitä käyttökokemus tarkoittaa?

Käyttökokemus usein rinnastetaan ulkonäöltään tyylikkäisiin nettisivuihin. Jälleen kerran, ulkonäöllä on vaikutusta käyttökokemukseen, mutta se on vain yksi osa-alue.

Ulkonäkö voi tehdä hyvän ensivaikutelman, mutta sivuston ollessa hidas, tekstin ollessa vaikealukuista ja lomakkeiden ollessa toimimattomia 一 käyttökokemus jää kokonaisuudessaan huonoksi.

Käyttökokemukseen ei ole myöskään yhtä oikeaa ratkaisua, vaan se vaihtelee toimiala- ja henkilökohtaisesti. Käyttökokemus jakautuu moneen eri osa-alueeseen, jotka omalta osaltaan vaikuttavat kokonaisuuden toimivuuteen. Käyttökokemuksen osa-alueet eivät ole toinen toistaan tärkeämpiä, vaan toisiaan tukevia.

Mistä nettisivujen käyttökokemus koostuu?

Peter Morville ja kumppanit loivat havainnollistavan kuvan esittelemään kaikki käyttökokemuksen osa-alueet.


Käyttökokemuksen hunajakenno, Semantic Studios

Mitä nämä eri osa-alueet käytännössä tarkoittavat?

Käytännöllinen (useful)
Onko nettisivusi käytännöllinen eli hyödyttääkö se jotenkin käyttäjää? Mitä käytännöllisempi, sen parempi käyttökokemus.

Käytettävä (usable)
Kuinka helppoa nettisivuja on käyttää? Jos käyttäminen on vaikeaa tai hämmentävää, käyttökokemus kärsii suuresti.

Haluttu (desirable).
Nettisivuilla on mahdollisuus vaikuttaa sen taustalla olevan yrityksen brändikuvaan ja haluttavuuteen. Tähän vaikuttaa tunteisiin vetoavat osa-alueet kuten sivuston ulkonäkö, kirjoitusasu, brändi jne.

Löydettävä (findable).
Tällä tarkoitetaan nettisivujen sisältöjen löydettävyyttä ei hakukoneoptimointia. Sivuston sisällöt ja eri osa-alueet tulee olla helposti löydettävissä. Jos käyttäjä haluaa löytää esimerkiksi yrityksen yhteystiedot, pitää niiden löytyä vaivattomasti. Nettisivujen sisällön löydettävyyteen vaikuttaa hyvin toteutettu valikkorakenne ja sisältöjen järkevä asettelu ja muoto.

Saavutettava (accessible).
Aivan kuten rakennuksissa on hissit ja rampit, jotka tukevat liikuntarajoitteisia, myös nettisivujen pitäisi olla kaikkien käytettävissä ja huomioida käyttäjien rajoitteet. Saavutettavuudesta tarjoaa hyvin tietoa muun muassa papunet.net ja saavutettavuusvaatimukset.fi.

Uskottava (credible).
Nettisivujen pitää olla uskottavat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laadukasta nettisivujen ulkoasua ja asiakkaiden antamia suosituksia, jotka lisäävät käyttäjän luottamusta sivustoa ja sen taustalla olevaa yritystä kohtaan.

Arvokas (valuable).
Käyttökokemuksella tulee olla aina jonkinlainen tarkoitusperä, joka luo arvoa organisaatioille. Järjestöjen nettisivuilla käyttökokemuksen tarkoitus on edistää järjestön tehtävää. Yritysten nettisivuilla vuorostaan käyttökokemuksen tarkoitus on johtaa myynnin kasvuun ja parempaan asiakaskokemukseen.

Nämä kriteerit pätevät sekä nettisivuihin että fyysisiin tuotteisiin. Näistä astetta konkreettisemmin suosittelen kääntämään katsetta nettisivuilla seuraavaksi käsiteltäviin osa-alueisiin, jotka määrittävät suuren osan käyttökokemuksesta.

Mitkä asiat vaikuttavat nettisivujen käyttökokemukseen?

Ulkonäkö ja ensivaikutelmat

Ulkonäkö vaikuttaa merkittävästi päätöksentekoon, koska se herättää meissä tunteita suuntaan tai toiseen. Jos asiakas saa huonon ensivaikutelman sivustosta, hänen vakuuttaminen tulee olemaan jyrkkää ylämäkeä. Mikä hienointa, tämä ensivaikutelma muodostetaan jopa millisekunneissa.

Google teetti tutkimuksen, jossa he testasivat sivuston ulkonäön vaikutusta terveydenhuollon sivustojen luotettavuuteen. Tutkimuksessa 15 osallistujaa ohjattiin etsimään Googlesta heille olennaista terveyteen liittyvää tietoa. Tämän jälkeen osallistujilta haastateltiin heidän ensivaikutelmia.

Kysyttäessä syitä olla luottamatta tiettyyn sivustoon, 94% syistä liittyi sivuston ulkonäköön.

Ulkonäöllä siis todella on vaikutusta siihen, kuinka luotettavana käyttäjät kokevat sivuston.

Ymmärrettävyys

Ymmärrettävyydellä tarkoitan etenkin sivuston asettelun ja sisältöjen helposti silmäiltävää rakennetta. Hyvin toteutettuna käyttäjä saa todella nopeasti käsityksen yrityksen toiminnasta tai jopa brändistä ja arvoista.

Sivuston pääviestin eli alkunäkymän ymmärrettävyyttä voi testata viiden sekunnin testillä.

Testissä kaikessa yksinkertaisuudessaan näytetään käyttäjille sivuston alkunäkymää viisi sekuntia, jonka pohjalta he kertovat, mitä kokevat yrityksen tekevän.

Testi on yksinkertainen, mutta todella käytännöllinen. Ymmärrettävyyteen ei nimittäin vaikuta pelkästään tekstit. Sivusto voi asettelultaan olla vaikeasti hahmotettava, jolloin käyttäjän huomio ei välttämättä keskity haluttuihin osioihin. Tästä huomion ohjailusta käytetään yleisesti termiä visuaalinen hierarkia.

Selkokielisyys / luettavuus

Jos haluat asiakkaidesi lukevan tekstejäsi, on parasta puhua (tai tässä tapauksessa kirjoittaa) samalla tavalla kuin he. Tämä itsessään helpottaa jo tekstin luettavuutta.

Toinen yksinkertainen keino on jaksottaa tekstiä niin, että yhdessä kappaleessa on korkeintaan 3-5 riviä tekstiä. Näiden lisäksi tylsää ja pitkää yksimittaista tekstiä voi rikkoa hyödyntämällä kuvia, otsikoita, lainauksia yms.

Itse luettavuutta varten on hyviä nyrkkisääntöjä tekstin koosta, kontrastista yms. Näistä löytyy hyvää listausta muun muassa tässä artikkelissa (englanninkielinen).

Sivuston nopeus
On varmaan sanomattakin selvää, että odottaminen ei tee hyvää käyttökokemukselle. Nykyään tietoa on totuttu hakemaan mitä kiireellisempiin asioihin ja tieto halutaan näin ollen nopeasti.

Google analysoi nopeuden vaikutusta sivustolta poistumisen todennäköisyyteen, jonka tulokset koottiin yksinkertaiseen kuvaan.

Lähde: Google/SOASTA Research, 2017.

Sivuston on siis hyvä ladata alle kolmessa sekunnissa, jos haluaa varmistaa hyvän käyttökokemuksen.

Responsiivisuus
Sivuston pitäisi toimia mutkattomasti niin puhelimella, tabletilla kuin myös tietokoneella. Tämän pitäisi olla jo vakiintunut käytäntö. Jos haluat lukea lisää responsiivisuudesta, kannattaa lukea meidän aiempi julkaisu “Responsiiviset kotisivut”.

Käyttökokemuksen yhteys konversioihin

No miten tämä kaikki liittyy konversioihin eli miksi käyttökokemuksen huomioiminen on niin tärkeää?

Yllä mainittiin, kuinka esimerkiksi nettisivujen ulkonäkö voi vaikuttaa siihen kuinka paljon asiakas luottaa yritykseen. Tai kuinka nettisivujen latausnopeudet vaikuttavat siihen kuinka todennäköisesti sivustolta halutaan poistua.

Toisin sanoen, asiakkaita ei olla pystytty palvelemaan oikealla tavalla, joten he kääntyvät kilpailijoiden puoleen. Huonolla käyttökokemuksella on siis heikennetty omaa asemaa toimialalla, ainakin asiakkaan silmissä.

Vastavuoroisesti hyvällä käyttökokemuksella voidaan parantaa omaa asemaa, varsinkin, jos toimialalla yleisesti on kehnoja nettisivuja.

Yhteenveto

Hyvän käyttökokemuksen pohjimmainen tarkoitus on auttaa käyttäjää toimimaan tarkoitetulla tavalla ilman ylimääräistä kitkaa.

Nettisivujen käyttökokemus koostuu useasta eri osasta, jotka tukevat toinen toistaan. Hyvän käyttökokemuksen tarjoavat nettisivut ovat:

 • käytännölliset
 • käyttökelpoiset
 • halutut
 • löydettävät
 • saavutettavat
 • uskottavat
 • arvokkaat

Konkreettisia osa-alueita, jotka huomioimalla voit parantaa nettisivujen käyttökokemusta:

 • panosta nettisivujen ulkonäköön (etenkin ensivaikutelmaan)
 • varmista, että sivujen sisältö on ymmärrettävää
 • muotoile tekstit ja muut sisällöt helposti luettaviksi ja silmäiltäviksi
 • minimoi sivuston latausajat

Jaa artikkeli somessa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.