Nettisivujen hinta | 7 asiaa, jotka vaikuttavat hintaan

Artikkelin aiheet

Tässä julkaisussa käymme läpi, mistä nettisivujen hinta koostuu. Näiden ohjeiden avulla pystyt hahmottamaan paremmin, mitä haluamasi kokonaisuus mahdollisesti maksaa.

Jos haluat ymmärtää paremmin, miten nettisivujen hankinta kannattaa budjetoida, tulet ihastumaan tähän julkaisuun.

Hypätään siis hinnoittelun kimppuun!

Nettisivujen vaatimukset ovat muuttuneet

On hyvä muistaa, että nettisivuja on ollut olemassa jo yli 20 vuotta. Tässä ajassa myös käsitteen laajuus on muuttunut merkittävästi, vaikka nimi on pysynyt samana. Ennen perinteiset nettisivut tarjosivat yleistä tietoa tekstinä tai korkeintaan kuvina. Nettisivuilla ei ollut mitään toiminnallisia ominaisuuksia tai korkeintaan yhteydenottolomake.

Älypuhelimien ja rajattomien nettipakettien myötä myös nettisivujen käyttäminen on muuttunut ja niiden tulee toimia useilla eri kokoisilla laitteilla. Keväällä 2019 julkaistujen tilastojen mukaan Suomessa jo 80 % 16 – 89-vuotiaista käyttää nettiä puhelimella (suomalaisten internetin käyttö, Tilastokeskus). Puhelimista on siis tullut jo yleisin tapa netin selailuun.

Sen lisäksi, että nettisivujen tulee toimia saumattomasti erilaisilla laitteilla, myös toiminnallisia osia on huomattavasti enemmän. Koska nettisivujen luonne on muuttunut vuosien varrella, voi jokaisella olla omanlainen käsityksensä siitä, minkälaisia on hyvät nettisivut.

Miksi nettisivujen hinnat vaihtelevat niin paljon?

Vaikka nettisivuista puhutaan usein kovin samankaltaisina kokonaisuuksina, on useimmilla yrityksillä kuitenkin kovin yksilölliset tarpeet. Kuten tarpeita, myös toteuttajia on moneen lähtöön. Osa toimijoista tarjoaa kaiken suunnittelusta toteutukseen nettisivujen sisältöjä myöten, kun taas toiset tarjoavat pienempiä kokonaisuuksia.

Nettisivujen hintojen vaihteluväli on useimmille yrityksille 300 € – 20 000 €. Karkeasti hinnan puolesta voi jakaa toteutukset seuraaviin luokkiin:

300 € – 1500 € Freelancerit ja nettisivupuodit
Tässä hintaluokassa toteutukset sisältävät usein nettisivujen yksinkertaisen toteutuksen eikä oikeastaan mitään sen kummempaa. Usein sivujen asettelut ja ulkoasut ovat yksinkertaisia ja ulkoasujen toteutukseen on mahdollisesti käytetty valmiita sivupohjia. Valmiit sivupohjat mahdollistavat nopeita toteutuksia, mutta niiden muokattavuus on usein minimaalista, jolloin sivupohja määrää säännöt. Lisäksi nettisivujen toiminnallisuudet jäävät usein enintään yhteydenottolomakkeen tasolle.

1500 € – 3500 € Pienet mainostoimistot
Tässä hintaluokassa liikkuvat usein nettisivutoteutukset, jotka ovat ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan jo räätälöidympiä. Räätälöidymmän ulkoasun lisäksi myös nettisivujen myyvyys tulee paremmalla tasolla esiin ja käyttäjäystävällisyyttä ollaan mietitty tarkemmin. Tähän hintaluokkaan kuuluu kuitenkin laajasti eri tasoisia toteutuksia, joiden laatua ja laajuutta ei pysty kovinkaan helposti pelkän hinnan perusteella päättelemään. 

Pienet mainostoimistot myös usein tarjoavat keskitetympää palvelutarjontaa verrattuna suurempiin mainostoimistoihin, joten kokonaisvaltaisemmissa toteutuksissa voi pienemmät toimijat turvautua alihankkijoihin resurssipuutteen vuoksi.

3500 € – 10 000 € Mainostoimistot
Tässä hintaluokassa toteutukset ovat usein jo laajempia ja sisältävät usein muutakin kuin nettisivujen toteuttamisen. Toteutukset alkavat perusteellisesta suunnittelusta ja sisältävät usein enemmän yrityksen brändiä tukevia graafisia elementtejä. Myös sisällöntuotannon työt voivat sisältyä tähän hintaluokkaan.

+ 10 000 € Mainostoimistojen räätälöidymmät toteutukset
Tämä hintaluokka sisältää tietenkin kaiken, mitä aiemmat, mutta niiden lisäksi tulee enemmän asiakkaan tarpeen mukaan rakennettuja toiminnallisuuksia. Raa’asti rajaten tämän hintaluokan toteutukset ovat tarkoitettu suuremmille sivustoille ja erilaisia räätälöityjä kooditoteutuksia vaativille nettisivuille.

Näitä karkeita jakoja kannattaa käyttää hyödyksi lähinnä nettisivujen budjetointia tehdessä. Samalla niiden tarkoitus on auttaa hahmottamaan, minkälaiset ominaisuudet voivat olla sinun toimintaasi sopivia. Jos haluat lisää ohjeita omien nettisivujesi tarpeiden suunnitteluun, kannattaa lukea aiempi artikkelimme 5 vinkkiä nettisivujen perustamiseen.

Nämä arviot eivät myöskään sisällä esimerkiksi hakukoneoptimointia, mikä kuitenkin monella on mielessä jo ostohetkellä. Hakukoneoptimointiin voit tutustua artikkelistamme Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)? Termin selitys ja 4 ohjetta aloittamiseen.

Mitä meidän toteutukset maksavat?

Vaikka meidän toteutukset ovat aiemmassa osiossa esitettyjen luokitteluiden puolesta “pienet mainostoimisto” -kategoriassa, nettisivujemme hinnat alkavat 1300 €:sta. Tämä johtuu siitä, että olemme alalla vielä suhteellisen uusi toimija ja haluamme saada vakiinnutettua asemamme.

Meille Sitekickissä nettisivujen toteutuksessa on tärkeää kumpikin puoli – tyylikkyys ja tuottavuus. Tämän vuoksi tuotamme nettisivujen ulkonäön räätälöidysti asiakkaan toiveiden mukaan. Nettisivujen suunnittelussa otamme myös vahvasti huomioon yrityksesi brändin, käyttäjäystävällisyyden sekä modernit käytännöt ja luomme niiden mukaisen, näyttävän kokonaisuuden. Lisäksi varmistamme, että kaikki toteutuksemme rakennetaan tukemaan sivustolle asetettuja tavoitteita.

Meidän mielestä nettisivujen nykyisistä standardeista ei pitäisi tinkiä, minkä vuoksi ne ovat otettu huomioon kaikissa toteutuksissamme. Näitä standardeja ovat muun muassa responsiivisuus ja nopeat latausajat. Lue lisää kuinka me Sitekickillä toteutamme nettisivuja.

7 nettisivujen hintaan vaikuttavaa tekijää

Webhotelli ja domain

Nettisivuja ei saa käyttäjän näkyville sijoittamatta niitä verkkoon. Tätä varten tarvitaan domain ja webhotelli. Hintaan vaikuttaa merkittävästi asiakkaan tarpeet ja keneltä hosting ostetaan. Voit lukea lisää aiheesta aiemmista artikkeleistamme:
Mikä on domain (verkkotunnus) ja mitä kannattaa huomioida domainia ostaessa?
Mikä on webhotelli ja miten valitaan paras webhotelli yritykselle?

Sivuston toteutustapa

Hintaan vaikuttaa määritetyn tarpeen lisäksi erittäin merkittävästi myös sivuston toteutustapa. Osa toteuttajista tekee kaiken alusta loppuun puhtaasti koodilla, toiset taas käyttävät erilaisia alustoja sivuston rakentamiseen kuten esimerkiksi WordPress tai Squarespace. Tällöin hinta voi muodostua osittain työtuntien mukaan ja osittain alustan kulujen sanelemana.

Alustat ja lisäosat nettisivujen luomisessa mahdollistavat usein kustannustehokkaiden nettisivujen toteuttamisen nopealla aikataululla. Tämä johtuu siitä, että suuri osa sivuston toteutuksesta hoidetaan valmiita palikoita hyödyntämällä. Valmiit palikat eivät tässä tilanteessa tarkoita, että sivustosi tulisi näyttämään samalta kuin jonkun muun, vaan esimerkiksi yhteydenottolomaketta ei lähetä koodaamaan erikseen vaan muokataan vain näkyviä osia.

Vastavuoroisesti, jos haluat jotain täysin uniikkia, vaatii toteutus luultavimmin koodausta, jolloin toteutuksessa menee helposti enemmän aikaa eli myös kulut kasvavat. Ei kannata unohtaa, että monesti koodarien tuntihinta on korkeampi.

Hyvänä nyrkkisääntönä: Jos haluat jotain täysin uniikkia, kannattaa varautua myös suurempiin kuluihin.

Sivuston graafinen suunnittelu/graafiset elementit

Nettisivujen ulkonäöllä on erittäin suuri merkitys. Asiakkaat lähes poikkeuksetta painottavat tarjouspyynnöissä nimenomaan sivuston ulkonäköä. Tämä on tottakai täysin ymmärrettävää. Nettisivujen ulkonäkö on monen eri tekijän summa ja se näkyy myös hinnoittelussa.

Sivuston ulkonäköön vaikuttavat asettelun lisäksi muun muassa kuvat, videot, käytettävät värit ja fontit. Värejä lukuun ottamatta kaikki näistä visuaalisista elementeistä voivat osaltaan tuoda lisää hintaa.

Hinnan suuruuteen vaikuttaa:

  1. Hankitaanko materiaalit valmiina jostain materiaalipankista.
  2. Tuotetaanko materiaalit itse tai alihankintana.

Molemmissa tilanteissa hintaa tulee tietenkin käytetystä työajasta sekä hankittavasta materiaaleista, kuten lisensseistä tai ulkoisesta työvoimasta.

Sivuston laajuus

Mitä enemmän alasivuja nettisivuilla on, sitä enemmän myös toteutus tulee maksamaan. Tämä on varmaan sanomattakin selvää, mutta sen vuoksi kannattaa miettiä, mitkä alasivut oikeasti palvelevat kotisivuille asetettuja tavoitteita? Näihin asioihin voit pyytää mielipiteitä myös palveluntarjoajalta.

Tavoitteiden määrittämiseen ja muuta nettisivujen suunnittelua tukemaan suosittelen lukemaan julkaisumme 5 vinkkiä nettisivujen perustamiseen.

Aikataulu

Aikataulun vaikutukset hinnoitteluun ovat monitahoisia, mutta tässä osiossa halusin nostaa erikseen esille kiireisen aikataulun vaikutukset. Vaikka en muutenkaan halua suositella nettisivujen hankkimista niin sanotusti viime hetkellä tai hutiloiden, kiireinen aikataulu voi täysin oikeutetusti nostaa myös hintaa.

Mikäli toteutus yritetään puskea mahdollisimman nopeasti valmiiksi, palveluntarjoajan on mahdollisesti tehtävä muutoksia normaaliin toimintaansa. Tämä voi tarkoittaa tapaamisten siirtämistä/perumista, ylitöitä tai jopa ulkoisen työvoiman hankkimista.

Osa palveluntarjoajista ei myöskään lähtökohtaisesti tee toteutuksia alle tietyn aikarajan.

Toiminnallisuudet

Nettisivujen toiminnallisuudet kattavat sivujen aktiivisia osia. Yleisin nettisivujen toiminnallisuus on yksinkertaisissa nettisivuissa yhteydenottolomake, joka kuuluu perustason nettisivujen hintaan yleisesti.

Muita hintaan vaikuttavia toiminnallisuuksia voi olla esimerkiksi:

  • ajanvarauskalenteri palveluiden tarjoamista varten
  • blogi asiantuntijuuden ja tiedottamisen lisäämiseksi 
  • chat-palvelu reaaliaikaisen asiakaspalvelun tuottamiseksi

Integraatiot

Yksinkertaisuudessaan integraatioilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi toisistaan irrallista palvelua laitetaan keskustelemaan keskenään eli siirtämään tietoa puolin ja toisin.

Integraatiot ovat huomattavasti teknisempää aluetta. Laajemmat ja itse luodut integraatiot vievät usein aikaa ja ovat hintavia, minkä vuoksi kannattaa varmistaa, että hyödyt ovat kuluja suuremmat.

Suosittujen palveluiden hyödyntäminen nettisivuilla on kuitenkin nykypäivänä tehty suhteellisen helpoksi. Esimerkiksi uutiskirjepalvelut tai suosittujen asiakkuudenhallintajärjestelmien yhdistäminen nettisivuihin on mahdollistettu valmiiden yhdistämistyökalujen avulla.

Jaa artikkeli somessa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.