Wordpress-sivujen hakukoneoptimointi

Artikkelin aiheet

Tässä artikkelissa keskityn WordPress-sivujen hakukoneoptimointiin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin, joita voit hyödyntää helposti WordPress-sivustosi hakukoneoptimoinnissa ilman koodausosaamista. En siis käsittele olennaisesti yleisiä hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä tai sisällöntuotannollisia asioita, vaan käsittelen WordPressille olennaisia toimintoja ja asetuksia, joita on syytä ottaa huomioon, jos WordPress-sivuja halutaan hakukoneoptimoida.

Mikä on WordPress?

WordPress on maksuton avoimeen lähdekoodiin perustuva maailman käytetyin julkaisujärjestelmä, jota hyödyntämällä voidaan rakentaa ja julkaista nettisivuja. WordPress taipuu erilaisiin kokonaisuuksiin, kuten perinteisiin nettisivuihin, blogeihin, verkkokauppoihin ja verkkopalveluihin.

WordPress toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan nettisivujen pohjaratkaisuna, jonka toiminnallisuuksia voidaan helposti laajentaa ja lisätä tarpeen mukaan pala kerrallaan. Näin jokainen pystyy luomaan WordPressillä omannäköisen ja omiin tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden ilman ylimääräisiä tai tarpeettomia ominaisuuksia. Lisäksi WordPressissä on käytettävissä valmiita teemoja, joiden avulla nettisivujen yleinen rakenne ja ulkoasu saadaan nopeasti kasaan. Lisäosien tavoin myös teemoilla on oma teemakirjasto, joista käyttäjä voi vain ladata ja ottaa mieleisensä teeman käyttöön.

Wordpressin maksuttomuus ja vaivaton laajennettavuus tekevät sen jo valmiiksi houkuttelevaksi vaihtoehdoksi nettisivujen pohjaksi. Näiden tekijöiden lisäksi monet nettisivujen kehittäjät kokevat WordPressin eduksi myös sen avoimen lähdekoodin. Avoin lähdekoodi mahdollistaa pääsyn kaikkiin sen ohjelmiston tiedostoihin, josta ohjelmisto koostuu. Tämä vuorostaan mahdollistaa kyseisen ohjelmiston räätälöinnin niin pitkälle kuin oma mielikuvitus ja osaaminen sallii. 
Wordpressiin voit tutustua lisää osoitteessa https://wordpress.org/.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on toimintaa, jolla pyritään nostamaan nettisivujen sijoituksia hakukoneessa, jotta sivustolle saadaan enemmän kävijöitä. Hakukoneoptimointi ei ole yksittäinen toimenpide, vaan se koostuu useasta erilaisesta teknisestä sekä sisällöllisestä toimenpiteestä.

Hakukoneita ovat esimerkiksi Google, Bing, Baidu ja Yahoo, joista Google omaa maailmanlaajuisesti yli 90% markkinaosuuden. Tästä syystä, kun puhumme jatkossa hakukoneista, niin nimitän hakukonetta suoraan Googlena. 

Jos nettisivusi vastaa sisältöjen osalta täsmällisesti haettuihin hakusanoihin sekä nettisivusi on teknisiltä ominaisuuksiltaan laadukkaassa kunnossa, esittää Google nettisivusi suurella todennäköisyydellä korkealla sijalla Googlen hakutuloksissa.

Mitä alemmalla sijalla nettisivusi esiintyy Googlessa, sitä vähemmän se saa huomiota ja vierailijoita. Tästä syystä hakukoneoptimoinnilla pyritään saavuttamaan ensimmäinen sija Googlessa halutuilla hakusanoilla, koska ensimmäisellä sijalla sijaitseva nettisivu saa tilastollisesti eniten klikkauksia ja vierailijoita, jotka voivat johtaa uusiin asiakkuuksiin. Hakukoneoptimoinnilla voidaan siis luoda kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden, jos hakukoneoptimoinnilla saavutetaan parempia tuloksia kuin kilpailijat.

Jos haluat tietää yleisesti hakukoneoptimoinnista vielä lisää, lue artikkelimme Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)? Termin selitys ja 4 ohjetta aloittamiseen.

Helpot vinkit Wordpress-sivuston hakukoneoptimointiin

WordPressin vaikutus hakukoneoptimointiin tuleekin sen laajasta lisäosa- ja teemakirjastosta, joka mahdollistaa laajat ja helpot mahdollisuudet sivuston toteuttamiseen hakukoneoptimoidusti. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaikka WordPress-sivustoa ei laajennettaisi lisäosilla ollenkaan, on WordPressissä myös oletuksena erilaisia ominaisuuksia, joilla voi vaikuttaa nettisivujen hakukoneoptimointiin.

Seuraavaksi käymme läpi erilaisia WordPressille ominaisia tekijöitä, joita ottaa huomioon WordPress-sivuston hakukoneoptimoinnissa.

Huomio! Ennen kuin siirrymme seuraavaan osioon, niin on hyvä muistaa, että WordPressin käyttö ei itsessään tuota hakukoneoptimoitua kokonaisuutta. Toimiva hakukoneoptimointi on pitkälti laadukasta sisällöntuotantoa, jonka merkitystä ei tule unohtaa.

Valitse nettisivuillesi laadukas webhotelli

Yksi hakukoneoptimoinnin tuloksiin vaikuttavista tekijöistä on nettisivujen latausnopeudet. Google arvostaa hyvää käyttökokemusta ja yksi tekijä, joka muodostaa positiivisen käyttökokemuksen on nettisivujen nopea latautuminen vierailijalle. Nettisivujen nopeuteen vaikuttaa moni tekijä, mutta ehdottomasti yksi tärkeimmistä asioista, joilla nettisivujen latausaikoihin voidaan vaikuttaa on valita nopea webhotelli tai toisin sanoen palvelin.

Pelkästään jo laadukas webhotelli voi mahdollistaa nettisivuille nopeat latausajat, mutta nopeuden lisäksi laadukas webhotelli on myös turvallinen. Useimmiten laadukkaan webhotellin myötä sivuston häiriötilat pysyvät minimissä.

Nettisivujen latausnopeuksia on mahdollista myös optimoida, mutta tätä aihetta emme käsittele tässä artikkelissa, koska Wordpress-sivujen nopeusoptimointi on jo teknisempää työtä ja tämä artikkelin toimenpiteet keskittyvät helposti käyttöönotettaviin toimenpiteisiin.

Nykypäivänä laadukkaita webhotelleja tarjoavat toimijat antavat myös SSL-salauksen ilmaiseksi webhotellin yhteyteen, joka on Googlelle myös positiivinen signaali. Jos webhotellisi pakettiin kuuluu SSL-salaus, niin tarkista, että salaus on myös nettisivuillasi käytössä. SSL-salaus on suojausprotokolla verkkoliikenteen suojaamista varten – etenkin kun puhutaan nettisivuilla kulkevista henkilötiedoista. SSL-salaus muuttaa nettisivusi osoitteen https-muotoiseksi ja lisää osoitteen oheen vihreän lukon, josta käytössä oleva salaus käy ilmi.

Jos webhotellin valinta tuottaa vaikeuksia, niin lue artikkelimme Mikä on webhotelli ja miten valitaan paras webhotelli yritykselle?

Tarkista nettisivujen yleinen indeksoitavuus

WordPress sisältää oletuksena ominaisuuksia, joilla voi vaikuttaa hakukoneoptimointiin ja hakukonenäkyvyyteen. Yksi tällaisista ominaisuuksista on nettisivujen indeksoinnin estäminen. Tämä siis estää Googlea lisäämästä nettisivuja hakemistoonsa, jolloin se ei tule esille Googlen hakutuloksissa. Kyseinen asetus löytyy Wordpressin taustahallinnasta kohdasta Asetukset > Lukeminen.

Jos nettisivut ovat esimerkiksi kehitysvaiheessa tai luomasi nettisivut eivät ole sellaiset, jotka haluat yleiseen jakoon Googleen, voi tätä ominaisuutta käyttää. Mikäli indeksoinnin estäminen on ollut tarkoitus olla vain väliaikaista, niin on erittäin tärkeää muistaa poistaa tämä indeksoinnin esto, kun nettisivut halutaan Googleen esille.

Valitse nettisivuillesi laadukas WordPress-teema

Yleisesti ottaen WordPress-teema rakentaa valmiiksi Wordpress-sivustosi yleisen rakenteen ja ulkoasun, jota voi sitten itse lähteä muokkaamaan haluamaansa suuntaan. WordPress-teemat löydät WordPressin teemakirjastosta, jonka löydät Wordpressin taustahallinnasta kohdasta Ulkoasu > Teemat.

Hakukoneoptimoinnin kannalta WordPressin teemakirjaston monet teemat ovat luotu järkevällä tavalla. Monet ovat valmiiksi responsiivisia, luotu käyttäen hyviä ohjelmoinnin käytänteitä sekä ovat latausnopeuksiltaan laadukkaalla tasolla. Kaikki nämä tekijät ovat merkityksellisiä hakukoneoptimoinnin osalta, joten kannattaa tutustua teemakirjaston valikoimaan pitäen nämä asiat mielessä. 

Wordpressistä löytyy useita laadukkaita teemoja, mutta tässä muutama vaihtoehto, jos teeman valinta tai vaihto on edessä: Astra, Kadence, GeneratePress.

Valitse nettisivuillesi hakukoneoptimointiin keskittynyt lisäosa

WordPressin lisäosakirjastosta löytyy laadukkaita lisäosia, joilla pystytään monipuolisesti vaikuttamaan todella laajasti hakukoneoptimoinnin kannalta merkityksellisiin tekijöihin ilman tarvetta koodiosaamiselle. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi Google-otsikoiden ja -metakuvausten määrittäminen, sivukarttojen luonti ja murupolkujen hyödyntäminen. Lisäosat ladataan WordPressin taustahallinnassa osiosta Lisäosat.

Hakukoneoptimointiin keskittyviä laadukkaita lisäosia löytyy useita, mutta tässä muutama vaihtoehto, jotka ovat ominaisuuksiltaan laajat sekä ovat laajassa käytössä lukuisilla nettisivuilla: Yoast SEO, Rank Math SEO, The SEO Framework, All in One SEO.

Seuraavaksi käymme läpi tarkemmin ominaisuuksia, joita useat yllä olevistakin lisäosista tarjoavat käyttäjälleen. Listattujen ominaisuuksien kuvakaappauksissa käytämme Rank Math SEO-lisäosaa, koska käytämme itse kyseistä lisäosaa hakukoneoptimointia varten.

Artikkelien ja sivujen optimointiehdotukset

Yksi perustavanlaatuisista ominaisuuksista, joita hakukoneoptimointiin keskittyvät lisäosat tarjoavat on sivukohtaiset vinkit sisällön optimointiin. Tarjotut vinkit voivat pyytää esimerkiksi lisäämään haluttuja avainsanoja otsikoihin ja leipätekstiin, lisäämään sisäisiä ja ulkoisia linkkejä tai lisäämään hakusanoja sisältäviä alt-tekstejä kuville.

Tarjotut vinkit eivät kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan ne antavat osviittaa sisällön optimointiin. Kyseiset lisäosat eivät myöskään taivu kovin hyvin suomen kielen kielioppiin, joka on myös hyvä pitää mielessä.

Sivukartta (sitemap)

Sivukartta on Googlea varten rakennettu tiedosto, jonka avulla Google pystyy indeksoimaan nettisivujen sivuja tehokkaammin. Sivukartta voi sisältää myös ylimääräistä tietoa sisällöistä, kuten milloin listattuja sivuja on päivitetty tai eri tiedostojen tiedostomuotoja, jotka auttavat Googlea ymmärtämään lisää nettisivujen sisällöistä ja milloin tietoa näistä sivuista tulisi päivittää Googleen.

Hakukoneoptimointiin keskittyvän lisäosan avulla on helppo toteuttaa sivukartta, koska kyseiset lisäosat luovat sen yleensä automaattisesti aktivoinnin yhteydessä.

Robots.txt-tiedosto

Sivukartan lisäksi Googlea ohjeistava tekijä on robots.txt-tiedosto. Sen avulla voidaan tarkemmin määrätä, että mihin osiin nettisivuja Googlella on pääsy ja mihin ei. Sivukartan tavoin robots.txt-tiedosto luodaan automaattisesti hakukoneoptimointiin keskittyvän lisäosan aktivoinnin yhteydessä.

Google-otsikot ja -metakuvaukset

Yksi suurimmista syistä, miksi hakukoneoptimointiin keskittynyt lisäosa ladataan nettisivuille on, että sivuille ja artikkeleille voidaan määrittää Google-otsikot ja -metakuvaukset. Ilman tällaista lisäosaa Google ottaa WordPress-sivulta ensimmäisen h1-otsikkotunnisteen omaavan otsikon Google-otsikoksi ja ensimmäiset leipätekstit metakuvaukseksi. Lisäosan avulla pystyt määrittämään Google-otsikon hakukoneoptimoinnin kannalta osuvaksi ja metakuvauksen houkuttelevaksi.

Osuvat Google-otsikot ovat yksi hakukoneoptimointia parantava tekijä, mutta metakuvaukset eivät ole. Houkutteleva metakuvaus voi silti lisätä nettisivujen klikkausprosenttia Googlen hakutuloksissa, jonka takia myös kyseiset kuvaukset kannattaa tehdä huolella.

Murupolut

Murupolut ovat tapa mahdollistaa käyttäjälle navigointi nykyiseen sisältöön perustuen. Esimerkiksi verkkokaupassa murupolut ovat yleisesti käytössä, jossa tuotesivulta on mahdollista palata takaisin esimerkiksi kategorianäkymään. Murupolut palvelevat hakukoneoptimointia kahdella tapaa: paremman käyttäjäkokemuksen myötä, kun navigointi nettisivuilla on helpompaa sekä sisäisten linkitysten myötä, jotka kummatkin ovat sijoitusta määrääviä tekijöitä. 

Schema-tiedot

Nykyään Googlelle on mahdollista tarjota entistä tarkempaa tietoa nettisivujen sisällöistä schema-tietojen avulla. Schema-tietojen avulla voit määrittää, että onko kyseessä esimerkiksi tuotesivu, blogiartikkeli, resepti, tapahtumasivu tai melkeinpä mikä vain muu sisältötyyppi mikä tulee mieleen. Näiden tietojen avulla hakukoneet pystyvät esittämään juuri tälle sisältötyypille ominaista tietoa.

Etenkin tuotteiden kanssa schema-tiedot ovat tärkeitä, koska niiden avulla pystyt esittämään esimerkiksi tuotteesta jätetyt tähtiarvostelut, tuotteen hinnan ja käytetyn valuutan suoraan Googlen hakutuloksissa. Näin saat tuotteillesi enemmän tietoa heti hakukoneeseen ilman, että kävijän tarvitsee nähdä perustietoja vasta nettisivuilta. 

Schema-tietojen avulla voit myös mahdollisesti saavuttaa Googlessa sijoituksen ennen ensimmäistä sijaa, jota kutsutaan “nollasijaksi”. Nämä sijat saavuttavat huomattavasti korkeamman näkyvyyden kuin normaalit Googlen hakutuloksissa esiintyvät linkit.

Määritä nettisivujen osoiterakenne

WordPressin omissa asetuksissa on mahdollista määrittää koko nettisivujen laajuinen osoiterakenne. Nettisivuille on mahdollista antaa automaattinen URL-osoite joko sivun uniikin tunnisteen mukaan, päivämäärän mukaan tai pelkästään sivun nimen mukaan. WordPressissä pystytään määrittämään myös täysin räätälöity osoiterakenne, jos nettisivu sellaisen vaatii.

Usein kuitenkin hakukoneoptimoinnin ja URL-osoitteen selkeyden vuoksi on järkevintä valita osoiterakenne valinnan “Artikkelin nimi” mukaisesti. Tämä osoiterakenteen tyyppi on yleisesti ottaen selkein ja helppolukuisin, jonka tyyppisiä URL-osoitteita Google suosii eniten.

Yksittäisten artikkelien ja sivujen hakukoneoptimointi

WordPressissä artikkelin tai sivun muokkausnäkymässä on helppo muokata sivun sisällöt lopulliseen muotoon hakukoneoptimointia ajatellen. Olen listannut alle tärkeimmät toiminnot, joita WordPressin muokkausnäkymässä voidaan yksittäisen artikkelin tai sivun kohdalla asettaa.

Pääotsikointi

Pääotsikolla tarkoitan WordPressin taustahallinnassa yksittäisen sivun tai artikkelin sivumuokkaimessa määritettävää otsikkoa. Kyseessä ei siis ole Google-otsikko tai h1-otsikko. Tämä otsikko näkyy myös WordPressin taustahallinnassa sivujen ja artikkelien listauksessa. Yksittäisen sivun selkeä pääotsikointi on kuitenkin WordPressissä hieman vähemmän tärkeää hakukoneoptimoinnin osalta kuin muut toimet, koska sivujen Google-otsikointi ja URL-osoite on mahdollista määrittää erikseen. 

Selkeä artikkelin pääotsikointi on kuitenkin tärkeää silloin, jos sivuilla käytetään sivupohjia, jotka hyödyntävät sivun määritettyä pääotsikkoa automaattisesti. Jos sivupohja käyttää määritettyä pääotsikkoa automaattisesti asettaa se myös usein sille yhden hakukoneoptimoinnille tärkeimmistä HTML-määrityksistä, h1-otsikkotunnisteen. Näissä tapauksissa pääotsikon tarkka määritys Googlea varten on erittäin tärkeää. Otsikointimäärityksistä lisää seuraavassa osiossa.

URL-osoitteet

Joskus Wordpressin automaattisesti määritellyn osoiterakenteen mukainen loppuliite eli polkutunnus ei ole hakukoneoptimoinnin kannalta järkevä. Tällöin sivun URL-osoitteen loppuliite on syytä muuttaa. Tämä onnistuu helposti sivun muokkausnäkymässä.

Otsikointimääritykset

Kun sisältö on lisätty sivumuokkaimeen, lisää otsikoihin vielä oikeat otsikkotunnisteet (heading tag), jotka kuvastavat otsikoiden tärkeyttä ja otsikoiden välistä suhdetta. Otsikkotunnisteet auttavat Googlea ymmärtämään sisällön rakennetta paremmin.

Tärkein otsikko merkataan otsikkotunnisteella h1, joita kannattaa olla sivulla useimmiten vain yksi. Aiemmassa osiossa mainitsinkin, että useat WordPressin sivupohjat käyttävät automaattisesti WordPressissä määritettyä sivun pääotsikkoa, jolloin tämän h1-otsikkotunnisteen määrityksen voi ohittaa. Muuten se tulee määrittää itse.

Seuraavat otsikot toimivat väliotsikoina, joille merkitään sisällön hierarkian mukaan otsikkotunniste väliltä h2-h6. Sisältö kannattaa siis jakaa osakokonaisuuksiin, joiden otsikot määritetään otsikkotunnisteella h2. Tämä osakokonaisuus voidaan jakaa taas omiin osiinsa, joiden otsikot voi määrittää taas tunnisteilla h3 jne. Näin Google ymmärtää sisällön kokonaisuutta ja rakennetta paremmin.

Muita otsikkotunnisteita, kuin h1-tunnistetta, voi ja kannattaa olla enemmän kuin yksi, jos sisällön laajuus sen sallii. Otsikko, joka on merkitty h1-tunnisteella on kuitenkin Googlen silmissä se tärkein, jonka tulisi kuvata parhaiten sivun sisältöä.

Ristiinlinkitykset

Jos sisällöstäsi löytyy yhtymäkohtia muihin nettisivuillasi oleviin sisältöihin, niin tähän sisältöön kannattaa tehdä ristiinlinkitys, koska Google haluaa ymmärtää nettisivujesi sisältöjä paremmin ja kuinka ne liittyy toisiinsa. WordPressin muokkaimessa onkin helppoa vain valita teksti ja määrittää tälle tekstille linkitys toiselle sivulle.

Määritä artikkelien kategoriat ja avainsanat huolellisesti

WordPressin tarjoama mahdollisuus kategorisoida artikkeleita auttaa Googlea ymmärtämään entistä paremmin nettisivujen rakennetta. Avainsanat auttavat kategorisointia ja artikkelien välistä hierarkiaa entuudestaan. Nettisivujen sisältörakenteen lisäksi huolellisesti tehty kategorisointi ja avainsanojen käyttö helpottaa myös vierailijoiden navigointia artikkeleiden selailun osalta.

Määritä kuville alt-tekstit ja nimeä kuvat selkeästi

Kuvien optimointi on tärkeä asia, varsinkin saavutettavuuden näkökulmasta, mutta myös Googlen vuoksi, että ne ymmärtävät sisällössä esiintyviä kuvia.

Siksi onkin tärkeää nykypäivänä määrittää alt-tekstit sisällölle olennaisille kuville, jotta ruudunlukijat pystyvät selostamaan näkövammaiselle, että millainen kuva on kyseessä, jos tämä ei pysty kuvaa itse näkemään ollenkaan tai kovin hyvin. Alt-tekstin tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti, että mitä itse kuvassa tapahtuu. Älä siis täytä alt-tekstiä pelkästään hakusanoja ajatellen, vaan sen tulisi palvella näkövammaista parhaalla mahdollisella tavalla.

Alt-tekstien lisäksi hakukoneoptimointia tukeva toimi on myös kuvien selkeä tiedostonimeäminen. Nykyään kuvia kuvataan paljon älypuhelimella, joka itsessään ei ole huono juttu, mutta yleensä älypuhelimella otetut kuvat omaavat sekavia tiedostonimiä, joka ei auta Googlea ymmärtämään näitä tiedostoja. Muokkaa tiedostonimet siis mahdollisimman kuvaaviksi.

Wordpressissä ei ole kuvatiedostojen muokkaamiseen oletuksena valmista mahdollisuutta, joten kuvatiedostot kannattaa määrittää jo ennen kuvien lisäämistä WordPressin mediakirjastoon. Jos kuvat on jo kuitenkin ladattu sivustolle, niin tiedostonimet pystyy myös muokkaamaan lisäosan Phoenix Media Rename avulla. Jos vaihdat tiedostojen nimiä jälkeenpäin, muistathan tarkistaa sisällöissä sijaitsevat kuvat, että ne näkyvät oikein. Uudelleen nimetyt tiedostot saattavat nimittäin luoda komplikaatioita sisällöissä.

Yhteenveto

Kuten jo aiemmin mainitsin, laadukas sisällöntuotanto on hakukoneoptimoinnissa kaiken keskiössä. Keskity siis tuottamaan alkuun laadukas ja hakukoneoptimoitu sisältö, jotta saat tämän artikkelin vinkeillä parhaat mahdolliset tulokset. Kun sisältö on kunnossa, voit näillä yksinkertaisilla toimilla vielä tehostaa jo valmiiksi hyvän sisällön tehokkuutta saadaksesi Googlessa korkeat sijoitukset.

Jos hakukoneoptimointi kiinnostaa sinua, mutta sinulla ei riitä resurssit hakukoneoptimointia varten, niin ole meihin yhteydessä ja katsotaan, miten voimme auttaa sinua saamaan Googlen kautta lisää potentiaalisia asiakkaita.

Jaa artikkeli somessa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.